Taman Tropika

  • Terletak di Pulau Tekak Besar (4.06 ha), Pulau Sungai Tekak (4.14 ha) dan Pulau Anak Tekak (0.1 ha)
  • 7 km / 15 minit dari Pengkalan Gawi
  • Penanaman pokok-pokok buahan nadir dan eksotik
  • 1,170 pokok daripada 110 spesies pokok buah liar, buah eksotik dan buah nadir telah ditanam
  • Ceri Terengganu, Asam Gelugor, Bacang, Setambun, Putat, Asam Kandis dan lain-lain

Taman-Tropika\Taman-Tropika

Taman-Tropika

Taman-Tropika

Taman-Tropika

Taman-Tropika

Taman-Tropika