02

02/01/2019

Perutusan Pengurus Besar KETENGAH

Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh, Salam Sejahtera dan Salam Sayangi Malaysiaku, Pertamanya saya merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT yang telah mengurniakan taufik dan inayah-Nya serta memanjangkan usia […]
Font Resize
Contrast