AKRAB

AKRAB adalah nama khusus yang diberikan kepada Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam sebagaimana yang termaktub di dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. 18 Tahun 2005.

  • Ciri-ciri yang dikehendaki ada pada mereka yang telah menjadi ahli AKRAB.

 

PERANAN

  • Membantu dan mengembang mengukuhkan  budaya kerja cemerlang
  • Mengukuhkan nilai kendiri
  • Mewujudkan perkongsian pengetahuan, maklumat dan masalah
  • Mewujudkan kaedah penyelesaian masalah secara dalaman
  • Mewujudkan kesepakatan di kalangan rakan sejawat
  • Mewujudkan kelompok sokongan kepada pegawai yang memerlukan bantuan

FUNGSI

  • Membantu mengenalpasti pegawai yang memerlukan bantuan dengan melihat kepada indikator seperti maklumat kehadiran, maklumat perlantikan dan laporan nilaian prestasi tahunan
  • Melaksanakan program serta aktiviti bimbingan yang telah dirancang kepada pegawai yang dikenalpasti sesuai
  • Melaksanakan aktiviti secara individu dan kelompok di bahagian / agensi masing-masing

 

ETIKA

MATLAMAT AKRAB

 

Font Resize
Contrast