FUNGSI UNIT UNDANG-UNDANG

interview

Memberi nasihat perundangan berkenaan perkara yang dirujuk oleh Bahagian dan Unit.

enterprise

Menguruskendali pelantikan, pengurusan dan pemantauan panel firma guaman mewakili Jabatan.

gavel

Menyediakan laporan berkaitan kes-kes mahkamah kepada Pengurusan.

defense Meminima risiko tindakan perundangan terhadap Jabatan.

clipboard

Membuat semakan skop kepentingan , memperbaharui perlindungan dan membuat tuntutan perlindungan insurans bagi melindungi kepentingan Jabatan.

policeman

Mengambil tindakan sivil terhadap mana-mana individu/syarikat dan /atau kontraktor bagi melindungi kepentingan Jabatan.

paper Menyemak atau mendraf dokumen undang-undang seperti dokumen kontrak dan perjanjian bagi memastikan kepentingan Jabatan adalah dilindungi.

meeting

Merangka, menguruskendali dan menyelaras tindakan perundangan bagi menjaga kepentingan Jabatan termasuk memberi khidmat nasihat kepada Bahagian-Bahagian dan Anak Syarikat Ketengah serta Badan Pertubuhan Bebas (NGO) dan Koperasi.