FUNGSI UNIT UNDANG-UNDANG

interview

Memberi nasihat perundangan berkenaan perkara yang dirujuk oleh Bahagian dan Unit.

enterprise

Menguruskendali pelantikan, pengurusan dan pemantauan firma guaman mewakili Jabatan.

gavel

Menyediakan laporan berkaitan kes perundangan kepada Pengurusan.

defense Meminima risiko tindakan perundangan terhadap Jabatan.

clipboard

Membuat semakan skop kepentingan , memperbaharui perlindungan dan membuat tuntutan perlindungan insurans bagi melindungi kepentingan Jabatan.

policeman

Melaksanakan tindakan sivil terhadap individu/syarikat bagi melindungi kepentingan Jabatan.

paper

Menyemak, menderaf dan menyediakan perjanjian atau surat cara melibatkan Bahagian dan Unit.

meeting

Merangka, menguruskendali dan menyelaras tindakan perundangan bagi menjaga kepentingan Jabatan termasuk memberi khidmat nasihat kepada Bahagian-Bahagian dan Anak Syarikat Ketengah serta Badan Pertubuhan Bebas (NGO) dan Koperasi.