Piagam Pelanggan

  • Memastikan modal insan dibangunkan secara berterusan untuk melahirkan warga kerja yang kompeten dengan melaksanakan sekurang-kurangnya 80% kursus.
  • Memaklumkan/mengiklankan kepada masyarakat tentang kekosongan rumah/premis perniagaan dalam tempoh seminggu untuk pemilikan/penyewaan.
  • Menyelesaikan bayaran dalam tempoh 7 hari.
  • Mengadakan program-program /latihan dan kemahiran kepada masyarakat dan Badan-badan Bukan Kerajaan (NGO) dalam Wilayah Ketengah secara berterusan.
  • Memberi khidmat nasihat kepada usahawan dalam pembangunan produk, promosi dan pemasaran.
  • Memastikan semua fasiliti/kemudahan awam yang disediakan berada dalam keadaan baik dan selamat.
  • Menyalurkan informasi/maklumat terkini dan dasar kerajaan kepada masyarakat dengan sahih, tepat, cepat, jelas dan berkesan menerusi laman web dan media elektronik.
  • Menyediakan kemudahan, aktiviti dan khidmat pelanggan yang berkualiti kepada pengunjung Tasik Kenyir.
  • Mengadakan Hari Bertemu Pelanggan setiap bulan.
  • Memberi layanan kepada aduan awam untuk diambil tindakan selepas aduan yang diterima dengan serta-merta.
Font Resize
Contrast