Fungsi Bahagian :-

  • Mengendalikan kewangan, perakaunan dan belanjawan tahunan
  • Pengurusan kenderaan, aset mudah alih dan inventori
  • Pengurusan perolehan
  • Pengurusan stor dan stok
  • Urusan pembayaran, pinjaman, pelupusan, hapuskira dan tuntutan kewangan
  • Menguruskan Wang Amanah, Wang Deposit, Wang Tahunan dan Wang Pinjaman Pelaksanaan
  • Menyediakan laporan kewangan tahunan dan lain – lain laporan perbelanjaan suku tahun
  • Urusetia Mesyuarat Pengurusan Kewangan dan Akaun
  • Urusetia Mesyuarat Tender dan Sebutharga
  • Urusetia Mesyuarat Lembaga Pemeriksa Harta KETENGAH

Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) KETENGAH