Fungsi Bahagian :

  • Merangka strategi pembangunan ekonomi dan usahawan dalam wilayah KETENGAH.
  • Merancang dan melaksanakan program promosi dan pemasaran produk – produk. yang dikeluarkan oleh usahawan KETENGAH.
  • Mewujudkan usahawan KETENGAH yang maju dan berdaya saing (K-MAN) – (Berpandukan kepada pelan strategik).
  • Mengadakan program kerjasama dengan agensi -agensi yang berkaitan dalam bidang latihan, pemasaran dan pembangunan produk.
  • Merancang, melaksana dan memantau pelaksanaan projek Industri Kecil & Sederhana dan projek Industri Asas Tani
  • Menggalak dan menyelaras penyertaan penduduk kepada projek – projek ekonomi dan pertanian komersial.
  • Merancang dan melaksana program latihan keusahawanan kepada bakal usahawan dan usahawan yang berdaftar di dalam Sistem Maklumat Usahawan KETENGAH.