logo-jata-ketengah

PORTAL RASMI

LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH

Karung Berkunci No 3, 23400,
Al Muktafi Billah Shah, Terengganu

Tel : 098231000 | Emel : ketengah@ketengah.gov.my

Search
Close this search box.

Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO)

NamaEncik Hazroll Eizwal bin Jasni
Emelhazroll@ketengah.gov.my
No Telefon09-8231052
No Faks09-8223105

PERANAN PEGAWAI KESELAMATAN ICT (ICTSO)

1Mengurus keseluruhan program-program keselamatan ICT Ketengah;
2Menguatkuasakan Dasar Keselamatan ICT Ketengah;
3Memberi penerangan dan pendedahan berkenaan Dasar Keselamatan ICT Ketengah kepada semua pengguna;
4Mewujudkan garis panduan, prosedur dan tatacara selaras dengan keperluan Dasar Keselamatan ICT Ketengah;
5Menjalankan pengurusan risiko;
6Menjalankan audit, mengkaji semula, merumus tindak balas pengurusan agensi berdasarkan hasil penemuan dan menyediakan laporan mengenainya;
7Memberi amaran terhadap kemungkinan berlakunya ancaman berbahaya seperti virus dan memberi khidmat nasihat serta menyediakan langkah – langkah perlindungan yang bersesuaian;
8Melaporkan insiden keselamatan ICT kepada Pasukan Tindak Balas Insiden Keselamatan ICT (GCERT) MAMPU dan memaklumkannya kepada CIO dan CERT KPLB;
9Bekerjasama dengan semua pihak yang berkaitan dalam mengenal pasti punca ancaman atau insiden keselamatan ICT dan memperakukan langkah-langkah baik pulih dengan segera;
10Memperakui proses pengambilan tindakan tatatertib ke atas pengguna yang melanggar Dasar Keselamatan ICT Ketengah; dan
11Menyedia dan melaksanakan program kesedaran mengenai keselamatan ICT.