FUNGSI UNIT AUDIT DALAM

interview

Mengkaji semula kebolehpercayaan dan ketetapan rekod serta data kewangan.

research

Mengkaji kebolehpercayaan dan keberkesanan sistem kewangan serta kawalan dalam organisasi.

audit

Menilai secara teratur operasi-operasi dari segi ekonomi, kecekapan dan keberkesanan terhadap sumber-sumber yang diurus dan digunakan oleh Lembaga.

folder

Menentukan semua harta milik Lembaga disimpan, direkod dan dilindungi.

report

Memberikan laporan yang bebas, jelas dan tepat pada masanya kepada pihak pengurusan mengenai perjalanan operasi Lembaga.

gavel

Mengesyorkan langkah-langkah bagi memperbaiki perjalanan operasi dan pengurusan yang memerlukan pengubahsuaian dan pembetulan.

meeting-business

Mengkaji tahap pematuhan kepada segala dasar, undang-undang, peraturan dan arahan yang berkuatkuasa.

enterprise

Mengkaji aktiviti organisasi diuruskan secara berhemat, cekap dan berkesan serta hasilnya selaras dengan objektif yang telah ditentukan.

tutor

Memberi nasihat/pandangan mengenai kawalan dalaman terhadap semua sistem termasuk sistem ICT.

interview

Melaporkan kepada Pengurus Besar hasil pengauditan dan mengambil tindakan susulan terhadap perkara yang dibangkitkan.

Menyediakan Rancangan Tahunan untuk kelulusan Pengurus Besar dan makluman kepada Jawatankuasa Audit.

teaching

Membentangkan Laporan Audit Dalam kepada Pengurusan, Jawatankuasa Audit KETENGAH dan seterusnya Jemaah Lembaga.

organization-chart

Menjadi urus setia kepada Jawatankuasa Audit KETENGAH.

parallel

Menyelaras tugas Unit Audit Dalam dengan Audit Luar.