Objektif Bahagian :-

 • Mengubah operasi jabatan melalui penguasaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi.
 • Mewujudkan masyarakat yang berasaskan pengetahuan (K-Society) melalui galakan pembangunan dan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi yang menyeluruh dalam semua bidang.
 • Menggalakkan penggunaan ICT secara optimun bagi meningkatkan daya saing serta taraf hidup masyarakat dalam wilayah KETENGAH.
 • Menyediakan kemudahan infrastruktur dan pengetahuan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam usaha untuk mengurangkan jurang digital di kalangan penduduk wilayah KETENGAH.

Fungsi Bahagian :-

 • Merangka strategi Sistem Aplikasi KETENGAH
 • Merangka strategi Program ICT di kawasan KETENGAH
 • Menyediakan program – program pengkomputeran di kawasan KETENGAH
 • Menyelenggara dan mengawasi semua kerja – kerja projek pengkomputeran KETENGAH
 • Memantau keberkesanan program di Pusat Komuniti Desa (PKD)
 • Menyelenggara Rangkaian KETENGAH.Net di Ibu Pejabat dan Perbandaran KETENGAH
 • Mengadakan dan mengurus latihan ICT kepada kakitangan dan penduluk Wilayah KETENGAH termasuk Usahawan IT.
Menu