OBJEKTIF BAHAGIAN

interview

Mengubah operasi jabatan melalui penguasaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi.

leadership

Mewujudkan masyarakat yang berasaskan pengetahuan (K-Society) melalui galakan pembangunan dan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi yang menyeluruh dalam semua bidang.

touch

Menggalakkan penggunaan ICT secara optimun bagi meningkatkan daya saing serta taraf hidup masyarakat dalam wilayah KETENGAH.

signal

Menyediakan kemudahan infrastruktur dan pengetahuan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam usaha untuk mengurangkan jurang digital di kalangan penduduk wilayah KETENGAH.

FUNGSI BAHAGIAN

interview

Merangka strategi Sistem Aplikasi KETENGAH

meeting

Merangka strategi Program ICT di kawasan KETENGAH

online-test

Menyediakan program – program pengkomputeran di kawasan KETENGAH

technical-support

Menyelenggara dan mengawasi semua kerja – kerja projek pengkomputeran KETENGAH

report

Memantau keberkesanan program di Pusat Komuniti Desa (PKD)

ethernet

Menyelenggara Rangkaian KETENGAH.Net di Ibu Pejabat dan Perbandaran KETENGAH

education

Mengadakan dan mengurus latihan ICT kepada kakitangan dan penduluk Wilayah KETENGAH termasuk Usahawan IT.