Soal Selidik Kepuasan Pelanggan Perkhidmatan Teknologi Maklumat (ICT) KETENGAH

Soal selidik ini dijalankan untuk mendapatkan maklum balas kepuasan pengguna mengenai perkhidmatan Teknologi Maklumat (ICT) KETENGAH.

Objektif Kajian
i) Mengukur tahap kepuasan pengguna terhadap perkhidmatan ICT yang disediakan oleh Bahagian Pembangunan Teknologi Maklumat dan Komunikasi KETENGAH.

ii) Membantu menambahbaik perkhidmatan ICT yang disediakan oleh Bahagian Pembangunan Teknologi Maklumat & Komunikasi KETENGAH

Mohon kerjasama pengguna untuk memberikan maklum balas yang tepat bagi setiap soalan.
Segala maklumat yang diberikan adalah untuk tujuan kajian dan akan dirahsiakan.

Klik Pautan di bawah untuk menjawab soalan :-

Borang Soal Selidik Kepuasan Pelanggan Perkhidmatan Teknologi Maklumat KETENGAH

Program Senamrobik dan Perhimpunan Bulanan KETENGAH
Sambutan Bulan Kebangsaan Dan Kibar Jalur Gemilang Wilayah KETENGAH Tahun 2018

Artikel Lain