Fungsi Bahagian:

  • Merangka dan merancang pembangunan kawasan Tasik Kenyir.
  • Usaha pembangunan kemudahan infrastruktur serta kemudahan awam dan sosial.
  • Program dan aktiviti pembangunan pelancongan.
  • Memproses permohonan program dan aktiviti – aktiviti berasaskan pelancongan di kawasan Tasik Kenyir dan Wilayah KETENGAH.
  • Melaksanakan semua arahan dan keputusan Jawatankuasa Penyelaras yang berkaitan dengan Pembangunan Tasik Kenyir.
  • Kawalan dan penguatkuasaan undang – undang serta peraturan pengurusan Pembangunan Tasik Kenyir.
  • Melaksanakan tanggungjawab dalam promosi pelancongan Tasik Kenyir dan Wilayah KETENGAH keseluruhannya.
  • Penyediaan taklimat mengenai pelancongan di Wilayah KETENGAH
  • Menyelaras pembangunan di antara agensi – agensi kerajaan dan swasta.