Fungsi Bahagian

  • Merancang, melaksana dan memantau pengoperasian dan pentadbiran di Tasik Kenyir dan Zon Bebas.
  • Merancang, melaksana dan memantau pembangunan Tasik Kenyir dan Zon Bebas
  • Mengawal dan menyelaras pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tersebut di atas dalam kawasan Tasik Kenyir dan Zon Bebas.