Fungsi Bahagian :-

  • Pentadbiran, Perkhidmatan dan Perjawatan
  • Mengendali dan mengatur urusan latihan/kursus/seminar dan peperiksaan pegawai dan kakitangan
  • Hal ehwal kebajikan, keselamatan kakitangan dan bangunan pejabat
  • Pembangunan sumber manusia (kerjaya kakitangan)
  • Perlantikan dan persaraan kakitangan
  • Mengendalikan urusan tatatertib kakitangan
  • Pelaksanaan PKPA dan kualiti
  • Mengurus dan memantau Pengurusan Personel, Prestasi dan Kompetensi
  • Mengendali hal – hal kaunseling kakitangan
  • Urusetia kepada Mesyuarat Jemaah Lembaga