VISI

Peneraju pembangunan sosioekonomi Wilayah KETENGAH Tahun 2025.

MISI

Memperkasakan pembangunan sosioekonomi bagi meningkatkan kualiti hidup masyarakat melalui pelaksanaan secara mampan dan holistik.