KETENGAH turut membangunkan Projek Industri Ternakan Unggas meliputi :

  • Projek Ternakan Puyuh Pedaging di Bandar Seri Bandi;
  • Projek Penetasan Puyuh di Bandar Seri Bandi;
  • Projek Ternakan Ayam Pedaging, Kampung Chemuak.
  • Projek Ternakan Ayam Pedaging, Durian Mentangau.
  • Projek Perusahaan Rumah Burung Walit.

eu-livestockProjek Ternakan Puyuh Pedaging yang dijalankan oleh Surada Jaya Sdn Bhd di Bandar Seri Bandi.

eu-livestock

Pusat Penetasan Puyuh yang dijalankan Surada Jaya Sdn Bhd di Bandar Seri Bandi.