PEMBERITAHUAN TAWARAN PERABOT TERPAKAI KETENGAH TAHUN 2020

NO SEBUTHARGA :  LKTT: KP(A) / 01 / 2020

1.         Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat /orang perseorangan yang berminat untuk MEMBELI PERABOT TERPAKAI yang telah dilupuskan di KETENGAH.

2.          Senarai perabot tersebut adalahseperti berikut :

BIL JENIS PERABOT KUANTITI TAHUN BELI KEADAAN FIZIKAL HARGA SIMPANAN (RM) LOKASI PERABOT
1 KERUSI A 80 BUAH 2003 ROSAK200.00STOR WILAYAH, AMBS
2 MEJA KOMPUTER   1  BUAH 2000 ROSAK 5.00STOR ASET, AMBS
3 SET MEJA MESYUARAT KAYU 
(COKLAT)
1 SET 1996 ROSAK40.00STOR ASET, AMBS
4 KERUSI MAKAN     
(KAYU)
2 BUAH 2000 ROSAK10.00STOR ASET, AMBS
5 MEJA KAYU 6′ X 3′ 1 BUAH 1999 ROSAK5.00STOR ASET, AMBS
6 KABINET KAYU RENDAH 3 PINTU 1 BUAH 1986 ROSAK15.00STOR ASET, AMBS
7 ALMARI HIASAN BERCERMIN 1 BUAH 2001 ROSAK5.00STOR ASET, AMBS
8 KABINET RENDAH 3 SLIDING 1 BUAH 1986 ROSAK5.00STOR ASET, AMBS
9 KABINET KAYU RENDAH 2 PINTU 3 LACI 1 BUAH 1989 ROSAK20.00STOR ASET, AMBS
10 SET AKUARIUM 4′ X 1.5′ 1 UNIT 2004 BOCOR100.00STOR ASET, AMBS
11 SET SOFA SINGLE PU HALF LEATHER 6 BUAH 2005 ROSAK120.00STOR ASET, AMBS
12 SET SOFA TETAMU PVC 1 SET 2006 USANG150.00 STOR ASET, AMBS
13 KERUSI TETAMU   1 BUAH 1986 USANG20.00STOR ASET, AMBS  

3.         Perabot  tersebut boleh dilihat di lokasi yang dinyatakan di atas pada 4 Februari 2020 jam 10.00 pagi.

4.         Tawaran hendaklah menggunakan borang tawaran yang boleh didapati di Unit Pengurusan Aset, Bahagian Kewangan dan Perakaunan atau klik pada pautan di bawah.

 5.         Semua tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan ditanda No.   Sebutharga dan Perkara dan dimasukkan ke dalam peti Sebutharga di Bahagian Kewangan   dan Perakaunan atau dihantar melalui pos di alamat :-

Pengurus Besar,
Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah,
Beg Berkunci No. 3,
23409 Bandar Al Muktafi Billah Shah,
Dungun, Terengganu.
No Tel : 09-8231000
(U.P :  Bahagian Kewangan dan Perakaunan)

   6.      KETENGAH adalah tidak terikat menerima mana-mana sebutharga yang diterima.

   7.      Syarat dan peraturan sebutharga adalah sebagaimana berikut:

  • Perabot tersebut akan dijual mengikut item dan tertakluk kepada harga simpanan.
  • Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat ( as-is-where-is basis).
  • KETENGAH tidak bertanggungjawab ke atas perabot yang telah dijual.
  • Penyebutharga yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh satu(1) minggu dari tarikh pemberitahu keputusan.
  • Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos bagi mengangkut dan mengeluarkan perabot adalah ditanggung oleh pembeli sendiri.
  • Penyebutharga yang berjaya dikehendaki mengambil dan mengeluarkan perabot tersebut dalam tempoh satu (1) minggu selepas bayaran dijelaskan. Jika gagal, bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan dan KETENGAH berhak untuk melupuskan perabot tersebut.

8.         Tawaran ini ditutup pada  11 Februari  2020 (Selasa)  jam 12.00 tengahari.  Tawaran yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.

Sekian, terima kasih.

Ceramah Motivasi Serlah Potensi Diri
Program Turun Padang Pengurusan KETENGAH

Artikel Lain

Menu